Rejestr Uchwał i zarządzeń Dyrektora

REJESTR UCHWAŁ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PRZYTYKU


L.P.


NUMER UCHWAŁY


TREŚĆ UCHWAŁY


DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

1.


Nr 1/2018/2019

W sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy27.08.2018r.

2.Nr 2/2018/2019

W sprawie organizacji Rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli13.09.2018r.

3.

 

1/2019/2010

 W sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu pracy przedszkola na rok 2019/2020

 

26.08.2019r.

4.

 

2/2019/2020

 W sprawie wyrażenia opinii na temat org.pracy przedszkola na rok 2019/2020 w tym tyg. rozkład zajęć

 


26.08.2019r.

5.

 

3/2019/2020

 W sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2018/2019

 


26.08.2019r.

6.


 4/2019/2020

 W sprawie organizacji rocznego planu doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

 


16.08.2019r.

7.


 5/2019/2020

 W sprawie zmian
w statucie Publicznego Przedszkola
w Przytyku

 


17.12.2019r.

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYTYKUL.p

Numer zarządzenia

Czego dotyczy? treść

Data podjęcia zarządzenia

1.


1/2019/2020

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego obiektu PP w Przytyku

 

26.08.2019r

2.


2/2019/2020

W sprawie dopuszczenia do użytku programów na rok szkolny 2019/2020

 

26.08.2019r

3.


3/2019/2020

W sprawie powołania zespołów zadaniowych na rok szkolny 2019/2020

 

26.08.2019r

4.

 4/2019/2020

W sprawie wprowadzenia instrukcji alarmowej
w Publicznym Przedszkolu
w Przytyku

 

25.09.2019r.

5.

 5/2019/2020

 W sprawie zmiany w Komisji Socjalnej

 09.10.2019r.

6.

 6/2019/2020

 W sprawie wprowadzenia procedury monitorowania podstawy programowej
w Publicznym Przedszkolu
w Przytyku


 09.10.2019r.

7.

 7/2019/2020

 W sprawie wprowadzenia procedury w razie zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu

 

09.10.2019r.

8.

 8/2019/2020

 W sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną

 

17.12.2019r.

9.

 9/2019/2020

 W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

 

17.12.2019r.

10.

 10/2019/2020

 W sprawie zmian do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 

31.12.2019r.

11.

 20/2019/2020

 w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      05.05.2020r.

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 


01.09.2018