Rejestr Uchwał i zarządzeń Dyrektora

REJESTR UCHWAŁ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PRZYTYKU


L.P.


NUMER UCHWAŁY


TREŚĆ UCHWAŁY


DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

1.


Nr 1/2018/2019

W sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy27.08.2018r.

2.Nr 2/2018/2019

W sprawie organizacji Rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli13.09.2018r.

3.

 

1/2019/2010

 W sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu pracy przedszkola na rok 2019/2020

 

26.08.2019r.

4.

 

2/2019/2020

 W sprawie wyrażenia opinii na temat org.pracy przedszkola na rok 2019/2020 w tym tyg. rozkład zajęć

 


26.08.2019r.

5.

 

3/2019/2020

 W sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2018/2019

 


26.08.2019r.

6.


 4/2019/2020

 W sprawie organizacji rocznego planu doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

 


16.08.2019r.

7.


 5/2019/2020

 W sprawie zmian
w statucie Publicznego Przedszkola
w Przytyku

 


17.12.2019r.

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYTYKU 


 

L.p

Numer zarządzenia

Czego dotyczy? treść

Data podjęcia zarządzenia

1.1/2020/2021

W sprawie dopuszczenia do użytku zestawu programów wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021

 

25.08.2020r

2.2/2020/2021

W sprawie powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego obiektu przedszkola

 

25.08.2020r

3.3/2020/2021

W sprawie powołania zespołów zadaniowych na rok szkolny 2020/2021

 

25.08.2020r

4.

 4/2020/2021

W sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wewnętrznej funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Przytyku w czasie zagrożenia i pandemii

 

31.09.2020r.

5.

 5/2020/2021

 W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej dot. opinii Aneksu nr1 do arkusza organizacyjnego przedszkola na rok 2020/2021

 02.09.2020r.

6.

 6/2020/2021

W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej dot. planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok 2020/2021 

 

 09.09.2020r.

7.

 7/2020/2021

 W sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

 

07.10.2020r.

8.

 8/2020/2021

 W sprawie powołania Komisji Powypadkowej 

 

17.11.2020r.

9.

 9/2020/2021

 W sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS w Publicznym Przedszkolu w Przytyku oraz składu komisji socjalnej

 

09.12.2020r.

10.

 10/2020/2021

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wyboru ofert na zakup eko-groszku do kotłowni przedszkola

 

09.12.2020r.

11.

 11/2020/2021

 W sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli

      09.12.2020r.

12.

  12/2020/2021

 W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w I półroczu roku 2020/2021

     07.01.2021r.

13.

  13/2020/2021

 W sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola na rok 2021/2022

  25.01.2021r.

14.

 

  14/2020/2021

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok  na rok 2021/2022

 25.01.2021r.

15.

15/2020/2021

W sprawie upoważnienia podczas nieobecności Dyrektora dla Pani Eweliny Wziątek

19.02.2021r.

16.

16/2020/2021

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w oddziale II ,,Misie”

Z up.dyrektora Ewelina Wziątek

22.02.2021r.

17.

17/2020/2021

W sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w oddziale I,,SMERFY”

09.03.2021r.

18.

18/2020/2021

W sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w oddziale  ,,MOTYLKI”

10.03.2021r.

19.

19/2020/2021

W sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w oddziale ,,Biedronki”

15.03.2021r.

20.

20/2020/2021

W sprawie  zmiany Komisji Rekrutacyjnej w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

16.03.2021r.

21.

21/2020/2021

W sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Przytyku w grupie ,,Misie”, ,,Pszczółki”, ,,Słoneczka”

23.03.2021r.

22.

22/2020/2021

W sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

23.03.2021r.

23.

23/2020/2021

W sprawie powołania Komisji Brakowości dokumentacji niearchiwalnej kat.B zgromadzonej w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

23.03.2021r.

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

 
01.09.2018