Oferta edukacyjna


OFERTA EDUKACYJNAW naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno - społecznych. 

Nasze przedszkole czynne jest od godz. 7:00 do 16:00

 • Oferujemy trzy posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Nasze przedszkole posiada 5 sal zabaw w budynku głównym przedszkola, oraz 3 sale w Publicznej Szkole Podstawowej, dla oddziałów do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat

ZAJĘCIA DODATKOWE :

 • zajęcia taneczne:
  2 x razy w tyg. 20 min. dla wszystkich dzieci

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 
PRAGNIEMY DBAĆ O:

- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.
 • - różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • - zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • - możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • - interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • - wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, pracującą z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola,
 • - różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
 • (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.),
  - wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek, 
  wycieczki
 • - przedstawienia teatralne i konkursy dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem
 • - spotkania z ciekawymi ludźmi - szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • - zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, religia, zajęcia taneczne
 • - opiekę logopedyczną
 • - współpracując z rodzicami proponujemy takie formy, które wzbogacą wiedzę 
  o dziecku, a tym samym ułatwią jego edukację i wychowanie.

 

W PRZEDSZKOLU PRACUJEMY W OPARCIU O PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Treści zawarte w programach są zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Programy pozwalają poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotowywać dzieci do edukacji szkolnej.

 PRZEDSZKOLE REALIZUJE RÓWNIEŻ PROGRAMY
SPORZĄDZONE SAMODZIELNIE

01.09.2023