Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji 2023/202427.01.2022

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk