Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA  
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZYTYKU
NA ROK SZKOLNY  2021/2022

WAŻNE TERMINY


Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziele przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej

od 22.02.2021r. godz. 8.00 do 10.03.2021 r. godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(wnioski wraz z dokumentami prosimy składać w postaci korespondencji listowej)

od 01.03.2021r. od godz. 8.00 do 19.03.2021r.  do godz.16.00.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Przytyku
od 22.03.2021 od godz. 10.00 do 31.03.2021r. do godz.16.00.23.01.2021