Rekrutacja


Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w
 roku szkolnym 2017/2018 od 12.04.2017r. do 28.04.2017r. do godz. 13.00

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 19.04.2017 do 28.04.2017 do godz.13.00.

11.04.2017