Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W PRZYTYKU NA ROK SZKOLNY  2018/2019

WAŻNE TERMINY

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2018/2019 ( załącznik nr 1 )
od godz. 8.00 -  05.03.2018r. do 14.03.2018r. do godz. 16.00


Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (załącznik Nr 2)
od 12.03.2018 od godz. 8.00 do 19.03.2018r.  do godz.12.00.


Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Przytyku
od 28.03.2018 od godz. 10.00 do 30.03.2018r. do godz.16.00.


31.01.2018