Oświadczenie rodzica kandydata o woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Przytyku27.01.2023

Potwierdzenie woli przyjęcia