Oświadczenie rodzica kandydata o woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Przytyku08.02.2021

Potwierdzenie woli przyjęcia